Kransbindning och grönt

Vitmossa fönster lav renlav.