Kransbindning och grönt

Tallbollarna kan hänga innomhus, men gran bollarna måste vara utomhus. Annars barrar dom.

Bollarna finns hos oss, under Julen.

Ca: 30 cm i diameter