Kransbindning och grönt

Rögranskransar lämpar sig bäst utomhus

Rögrans kransar lämpar sig bäst utomhus, inne så barrar dom ganska fort.

Finns i lager i juletider eller på beställning.