Kransbindning och grönt

Girlanger går att få i olika material. Till jul, har vi girlanger i nobelisgran. i 5 meters slingor.

Girlanger

Nobelisgirlang kommer på 5 meters slingor till jul. Bör beställas

  • Nobilsgran barrar inte inomhus. Torkar men grånar lite, och tappar lystern.
  • Rödgran måste hänga utomhus.
  • Enris kan hänga inomhus, torkar fint. Men barrar om den inte får vara i fred.