Kransbindning och grönt

Buxbom kan hänga inomhus. Men mår bäst utomhus. Används även i Luciakransar